FACTURA ELECTRONICA

Per Decret de l'Alcaldia de 22 de setembre de 2014, s'aprova l'adhesió a la plataforma electrònica “FACe-Punt General d'Entrada de Factures Electròniques” de la Secretaria d'Estat d'Administracions Públiques, prevista a la llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i la creació del registre comptable de factures del Sector Públic.

Adherit l'Ajuntament de Rotglà i Corberà per a l'ús de FACe com a punt general d'entrada de factures electròniques, s'ha procedit a donar d'alta i gestionar les unitats d'aquesta entitat local que van a ser oficina comptable, órgan gestor y unitat tramitadora per a la recepció de factures electròniques.

Els codis de registre comptable d'aquestes unitats, que deuen incloure's a les facturacions electròniques que es realitzen a aquest Ajuntament a través de FACe (https://face.gob.es) son els següents:

 

  • Oficina comptable: L01462172 Administración
  • Òrgan gestor: L01462172 Ayuntamiento de Rotglà i Corberà
  • Unitat tramitadora: L01462172 Administración

 

Aquells proveïdors que hagen entregat bens o realitzat serveis a esta entitat local estan obligats a l'ús de la factura electrònica i la seva presentació a través del punt general d'entrada, a partir del 15 de gener de 2015, les entitats a les que es refereix l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, que expedisquen factures per qualsevol import ja que fins a la data l'Ajuntament de Rotglà i Corberà no ha exceptuat reglamentàriament les d'import superior a 5.000€.

De conformitat amb la D.A. Sexta de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electrònica i creació del registrecontable de factures al Sector Públic, es procedix a donar publicitat del registre comptable d'aquesta entitat local per a la seva difusió i coneixement als proveeïdors. 

Formulari de cerca

Dl Dm Dc Dj Dv Ds Dg
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31